ARBEIDSLYS

Det er viktig for produktiviteten at belysningen har riktig styrke og at den er tilpasset bruker. Mange plages av feil lys på sin arbeidsplass. Dette går utover konsentrasjonen. Øynene blir overbelastet. Blending og lysrefleks i fra dataskjerm kan forårsake hodepine.
Stive muskler i nakke, skuldre og rygg kan bli et resultat, da dette tvinger frem feil arbeidsstilling.

luxo arb

Hvilke krav skal man stille til riktig lys ?

NOE VI SKAL SØRGE FOR

-Tilstrekkelig lysmengde
-Passende fordeling av lys og mørke flater
-Riktig lysretning
-Riktig lysfarge og fargegjengivelse

NOE VI SKAL UNNGÅ

-Generende blending, både direkte og indirekte
-Generende speiling eller reflekser
-Generende flimmer
-Generende varme